ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100€
Search
Close this search box.

Terms & Conditions

Ο ιστότοπος ανήκει στην εταιρεία με την εμπορική επωνυμία «<ΚΑΪΑ LEATHER CRAFTS>», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα (εφεξής «η Εταιρεία» ή «kaialeathercrafts.gr» ή «kaia»).

Πριν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και πλοηγηθείτε σε αυτήν, σας ζητάμε να εξετάσετε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν ειδικά για τη χρήση του ιστοτόπου της Εταιρείας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και συμφωνήσετε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, δεδομένου ότι οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση και πλοήγηση στον ιστότοπο  συνεπάγεται την ρητή και άνευ όρων αποδοχή, συναίνεση και συμφωνία σας με το περιεχόμενό τους.

Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με αυτούς τους όρους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας sl@kaialeathercrafts.gr

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών στο www.kaialeathercrafts.com, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν συμβεί κατά λάθος, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, φωτογραφιών (απόδοση χρωμάτων, κ.λπ.) των προϊόντων ή διακοπή του ιστότοπου λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να δεσμεύονται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη λόγω παράλειψης κατά την εγγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

 • Στον ιστότοπό μας παρουσιάζονται δερμάτινες τσάντες και αξεσουάρ.
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος περιλαμβάνονται στην περιγραφή αυτού του προϊόντος.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ., προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγου έργου με βάση αυτό το περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ιστότοπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, αποστολή, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και οι διακριτικοί τίτλοι που χρησιμοποιεί η Εταιρεία αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτού του ιστότοπου που παρατίθενται και περιγράφουν ή / και τα προϊόντα της Εταιρείας αποτελούν μέρος της Εταιρείας ή άλλου συνεργάτη της Εταιρείας των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και των εταιρειών, που προστατεύονται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Η χρήση οποιωνδήποτε εικόνων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων και γενικά στοιχείων ταυτοποίησης και προϊόντων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης τρίτου μέρους.

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η ΚΑΪΑ LEATHER CRAFTS και / ή οι δικαιοπάροχοί της είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στη διεύθυνση www.kaialeathercrafts.com. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από την ΚΑΪΑ LEATHER CRAFTS. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δικαιώματα αυτά απο τη ΚΑΪΑ LEATHER CRAFTS για δική σας προσωπική χρήση που υπόκειται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Δεν πρέπει να:

 • Δημοσιεύστε υλικό από το  
 • Πωλούν, μισθώνουν ή υποδεικνύουν υλικό από το www.kaialeathercrafts.com
 • Αναπαραγωγή, αναπαραγωγή ή αντιγραφή υλικού www.kaialeathercrafts.com
 • Ανακατανομή του περιεχομένου από το www.kaialeathercrafts.com
 1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.kaialeathercrafts.com, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το δίκαιο Ελλάδας, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 2. Τα δικαστήρια Ελλάδας είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το παρόν.
 3. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων είναι αντίθετη προς το νόμο, παύει να παράγει αποτελέσματα και καταργείται με την επιφύλαξη του κύρους των άλλων όρων.
 4. Αυτή είναι η πλήρης συμφωνία μεταξύ του www.kaialeathercrafts.com και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και των υπηρεσιών κατά την οποία δεσμεύεται.
 5. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και ενσωματωθεί σε αυτήν.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες για τους νέους όρους και προϋποθέσεις μέσω της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των όρων δεν ισχύει για παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που υπέστησαν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτων για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία ή / και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή / και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρεμβάσεις τρίτων μερών σε προϊόντα ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, σε καμία περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας, η www.kaialeathercrafts.com δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που υπέστη με δική του πρωτοβουλία ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του www.kaialeathercrafts.com.

Τα περιεχόμενα του www.kaialeathercrafts.com παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση που να εκφράζεται ή να υπονοείται με οποιονδήποτε τρόπο. Σύμφωνα με το νόμο και στο μέγιστο , η www.kaialeathercrafts.com αποποιείται κάθε εγγύηση που εκφράζεται ή υπονοείται, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που συνεπάγονται εμπορικότητα και καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό.

Το www.kaialeathercrafts.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο της www.kaialeathercrafts.com παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν.

Το www.kaialeathercrafts.com δεν εγγυάται με κανένα τρόπο την ακρίβεια, την πληρότητα ή ακόμα και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους. Το κόστος τυχόν διορθώσεων ή υπηρεσιών επιβαρύνει τον επισκέπτη / χρήστη και σε καμία περίπτωση το  www.kaialeathercrafts.com

Μόνο οι Μηχανές αναζήτησης μπορούν να συνδέονται με την Ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση.
Εάν ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη ΚΑΪΑ LEATHER CRAFTS. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας, στους οποίους επιθυμείτε να βάλουμε σύνδεσμο. Θα πρέπει να περιμένετε 1-2 εβδομάδες για να λάβετε από εμάς απάντηση

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της ΚΑΪΑ LEATHER CRAFTS ή άλλου έργου τέχνης για τη σύνδεση της απουσίας συμφωνίας άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της Ιστοσελίδας μας.

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε οποιαδήποτε στιγμή. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας για την κατάργηση των συνδέσμων αυτών, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι είτε να τους καταργήσουμε ή να σας απαντήσουμε άμεσα.
Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο ενημερώνεται συνεχώς.

Σας παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου